Ενάντια στη σύνοδο των G8/G20 στο Τορόντο

http://attacktheroots.net
http://toronto.mediacoop.ca
http://g20breakdown.com
http://linchpin.ca
http://2010.mediacoop.ca
http://g20.torontomobilize.org
http://www.stopg20.com

Smash the G20 !Global Resistance.

http://gipfelsoli.org/Home/Ontario_2010

Advertisements